SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Prístroj ktorý pomôže pri záchrane ľudského života

 19.04.2023

Prístroj ktorý pomôže  pri záchrane ľudského života

Milí občania,

v našej obci sme umiestnili AUTOMATICKÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR, nachádza na Hasičskej zbrojnici pri vchode vpravo, v zelenom boxe.

Automaticky externý defibrilátor je prenosný prístroj, určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie. Od obsluhy potrebuje zapnutie a nalepenie elektród na hrudník pacienta, ďalej dokáže samostatne vyhodnotiť elektrokardiogram pacienta do tej miery, aby spoľahlivo rozhodol o potrebe defibrilácie a nasledovne vyzvať obsluhu spustiť defibrilačný výboj.

V prípade potreby jeho použitia je nevyhnutné vytrhnúť plombu, ktorou je box uzavretý a vybrať červený kapsu v ktorej sa nachádza Automatický externý defibrilátor.

Chceme zdôrazniť, že tento prístroj môže v prípade neočakávaných udalostí pomôcť každému z nás alebo niekomu z našich blízkych, preto by sme boli veľmi neradi, ak by bol znehodnotený, navyše tento priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Význam prístroja:

Bolo opakovane dokázané, že skorá defibrilácia počas kardiopulmonálnej resuscitácie zvyšuje šance pacienta na prežitie. Rovnako bolo preukázané, že dosiahnuteľnosť skorej defibrilácie zlepšuje, ak je dosiahnuteľný automatický externý defibrilátor. Preto je snaha umiestňovať automatické externé defibrilátory v priestoroch, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí a kde je teda väčšia pravdepodobnosť vzniku resuscitačnej situácie.

Obsluha prístroja:

Po otvorení prístroja je potrebné krátko vyčkať na jeho spustenie. Nasledovne prístroj vyzve obsluhu, aby umiestnila elektródy prístroja správnym spôsobom podľa zobrazenia na odhalený hrudník pacienta. Nasledovne treba krátko prerušiť resuscitáciu a nedotýkať sa pacienta, aby prístroj mohol vyhodnotiť elektrokardiogram a správne rozpoznať srdcový rytmus. Prístroj potom určí, či je potrebné aplikovať výboj, alebo bezodkladne pokračovať v kardiopulmonálnej resuscitácii. Ak je potrebná defibrilácia, prístroj sa pripraví (nabije) a požiada o spustenie defibrilačného výboja tlačidlom na prístroji. Predtým sa obsluha musí presvedčiť, či sa pacienta nikto nedotýka. Prístroj po výboji opäť vykoná analýzu elektrokardiogramu a prípadne odporučí ďalšiu defibriláciu; medzitým treba pokračovať v resuscitácii. Aj po opakovanej neúspešnej defibrilácii treba pokračovať v kardiopulmonálnej resuscitácii až do prebratia pacienta záchrannou službou (ak nie je iný vážny dôvod ukončenia resuscitácie).Zoznam aktualít: