SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zaujímavosti

História

Obec je doložená z roku 1342 ako Huzywmezew, neskôr ako Cziroky Dluchy (1773), Cyrocké Dlhé (1808), Dlhé nad Cirochou (1927); po maďarsky Czirokahosszúmezö.
Obec patrila panstvu Humenné, v roku 1774 bola zemepánom rodina Szirmayovcov, v 19. storočí Szentkirályovcov. V roku 1556 mala obec 16 port, v roku 1715 mala 24 opustených a 20 obývaných domácností, v roku 1787 mala obec 151 domov a 1236 obyvateľov, v roku 1828 mala 198 domov a 1485 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, pracovali v rozľahlých lesoch, na píle, vyrábali košíky a brezové metly, pálili tehly. V 20. storočí tu mali majetky Grünwaldovci a Groszovci.
Po roku 1918 sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. Po roku 1919 rozparcelovali panský majetok. Obec oslobodila 25. 11. 1944 Sovietska armáda. JRD bolo založené v roku 1959. Časť obyvateľov pracovala v Snine a y Humennom.

Príroda

Dlhé nad Cirochou leží na styku Nízkych Beskýd s pohorím Vihorlat a v doline Cirochy. Nadmorská výška v strede obce je 183 m n. m. a v chotári 170-780 m n. m. Severnú časť mierne zvlneného chotára v Nízkych Beskydách tvorí flyš, južnú výrazne členitú časť v pohorí sopečného pôvodu tvoria treťohorné uloženiny, dolinu Cirochy štvrtohorné náplavy, sprašové a svahové hliny. V doline Tristovéko potoka sú malé rybníky a kyselka.

Pamiatky

  • Kostol rímskokatolícky gotický z polovice 15. storočia, prestavaný v 18. storočí
  • Kaštieľ klasicistický z konca 18. storočia