SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Švajčiarske projekty

PROJEKT
„Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou II. Etapa“.


Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre napojenie a čistenie odpadových vôd
od 3130 ekvivalentných obyvateľov obcí Dlhé nad Cirochou a Modra nad Cirochou.
Realizáciou projektu sa zabezpečí nakladanie s odpadovými vodami
produkovanými v tejto aglomerácii v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR.Viac informácií o švajčiarskom finančnom mechanizme sa dozviete na
www.swiss-contribution.sk


 

Propagačné videoklipy mapujúce využitie Švajčiarskeho príspevku v SR

 

Pri príležitosti ukončenia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce pripravil Úrad vlády SR ako NKB celkovo 9 propagačných videoklipov mapujúcich výsledky Programu vo všetkých oblastiach prinášajúcich úžitok občanom Slovenskej republiky.

Videá sú dostupné na: https://www.youtube.com/channel/UC_GJXTdmlFCwBzyMiIqhVsQ

 


Slávnostné ukončenie projektu:

Dňa 20. júla 2016 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu za účasti zástupcov Švajčiarskej konfederácie a Úradu vlády SR:

 • Martin Scherer, vedúci Kancelárie Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce
 • Lajos Szabo, zástupca Kancelárie Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce
 • Ján Krak, zástupca ÚV SR, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov
 • Ivan Ivančin, zástupca ÚV SR, riaditeľ odboru riadenia a implementácie ŠFM

 

O tejto významnej udalosti informovali média:

 


Návšteva zástupcov Švajčiarskej konfederácie:

Dňa 28. októbra 2014 sa v rámci realizácie projektu uskutočnila návšteva zástupcov Švajčiarskej konfederácie a zástupcu Úradu vlády SR:

 • Reto Bühler, expert Švajčiarskej konfederácie pre stavebné práce
 • Dennis Kohler, zástupca Švajčiarskeho veľvyslanectva
 • Lajos Szabo, zástupca Kancelárie Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce
 • Ivan Ivančin, zástupca ÚV SR, riaditeľ odboru riadenia ŠFM

 

O tejto udalosti informoval aj regionálny týždenník Sninské noviny.


Slávnostné zahájenie stavby:

Dňa 24. apríla 2014 sa uskutočnilo slávnostné zahájenie stavby za účasti zástupcov Švajčiarskej konfederácie a Úradu vlády SR:

 • Hugo Bruggmann, zástupca švajčiarskeho Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO)
 • Martin Scherer, vedúci Kancelárie Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, Švajčiarske veľvyslanectvo
 • Ralph Friedländer, zástupca Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu (SDC)
 • Lajos Szabo, zástupca Kancelárie Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, Švajčiarske veľvyslanectvo
 • Florentin Weibel, Švajčiarske veľvyslanectvo
 • Ivan Ivančin, zástupca ÚV SR, riaditeľ odboru riadenia ŠFM
 • Tatiana Bartošiová,  zástupkyňa ÚV SR, odbor riadenia ŠFM

 

O tejto významnej udalosti informovali aj viaceré internetové, tlačové a televízne média:

     Informácie, udalosti, dátumy:

 • 20.07.2016 slávnostné ukončenie projektu za účasti zástupcov Švajčiarskej konfederácie a ÚV SR

 • apríl 2016 ukončenie stavby

 • 25.08.2015 uvedenie ČOV do skúšobnej prevádzky

 • 23.-26.2.2015 komplexné skúšky rozšírenej ČOV

 • 28.10.2014 návšteva zástupcov Švajčiarskej konfederácie a zástupcu Národného kontaktného bodu

 • 24.04.2014 zahájenie stavby za účasti zástupcov Švajčiarskej konfederácie a Národného kontaktného bodu

 • 14.03.2014 odovzdanie a prevzatie staveniska

 • 08.03.2014 nadobudla účinnosť Zmluva o dielo k predmetnej stavbe

 • 05.11.2013 stretnutie v obci so zástupcami Švajčiarskej konfederácie a Národného kontaktného bodu

 • 02.07.2013 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác

 • 13.06.2012 podpísaná Zmluva o realizácii projektu na Úrade vlády SR