SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZŠ a MŠ

Už v roku 1330 bola v Dlhom farská škola. V roku 1797 bola založená v obci triviálna /základná/ škola, na ktorej sa vyučovalo iba v zimnom období. Vyučovali sa predmety: čítanie, písanie, rátanie a náboženstvo a to z katechetických kníh, ktoré vydali misionári v Jágri v slovenskom jazyku.

V roku 1808 bola postavená nová školská budova z nepálených tehál na farskom pozemku. Pozostávala z dvoch učební, dvoch izieb, komory a hospodárskych budov. Bývali v nej učiteľ a zvonár. O udržiavanie a opravu všetkého sa starali farníci. Kúrilo sa tak, že každý žiak, ktorý išiel do školy, vzal so sebou aj niekoľko polienok dreva. Od roku 1892 do konca prvej svetovej vojny sa na škole vyučovalo maďarský. Škola bola cirkevná do roku 1932, kedy nariadením ministerstva kultúry ČSR sa stala obecnou a v roku 1937 štátnou. V roku 1940 bola reštituovaná na cirkevnú až do roku 1945, odkedy je znova štátnou.

V roku 1932 bola škola premiestnená do prenajatej budovy kaštieľa a v roku 1946 bola daná do užívania nová školská budova. Učilo sa na dvoch miestach: v kaštieli a v novej škole. Neskôr bola celá škola premiestnená do novej budovy. Učitelia každý rok nacvičovali so žiakmi jednu divadelnú hru a pripravovali iné kultúrne programy. V roku 1936 na podnet učiteľa Vojtecha Hajtáša bola zriadená dvojročná poľnohospodárska škola a zároveň aj ovocná škôlka.

V roku 1948 bola zriadená v obci aj stredná škola, ktorú okrem miestnych žiakov navštevovali aj žiaci z Modrej nad Cirochou a v školskom roku 1948/49 aj žiaci z Kamenice nad Cirochou a Kamienky, takže v obci boli dve školy: národná a stredná. V školskom roku 1953/54 reorganizáciou vznikla Osemročná stredná škola. Počas jej trvania pôsobil na škole úspešný spevácko–tanečný súbor. Neskôr bol zmenený aj tento systém školstva a v roku 1960 vzniká základná deväťročná škola.

V rokoch 1893 – 1912 bola v obci aj detská opatrovňa, kde sa starali o 108 detí. Materská škola bola v obci zriadená v roku 1951 v kaštieli a neskôr – v roku 1961 bola premiestnená do budovy kultúrneho domu. V roku 1980 bola dokončená nová budova materskej školy na pozemku farského úradu.