SlovenskýEnglish

Riešenie migračných vyziev

riesenie-migracnych-vyziev

ODVOZ ODPADU

 • Komunálny odpad
  23. JÚL 2024
  Utorok
 • Plasty
  02. AUG 2024
  Piatok
 • Papier
  23. AUG 2024
  Piatok
 • Sklo
  16. JÚL 2024
  Utorok
DLHÉ NAD CIROCHOU Počasie

OBEC 
Dlhé nad Cirochou

Ak by ste cestovali malebnou dolinou Cirochy z Humenného smerom na Sninu a nevšimli si tabuľku s názvom dlhočiznej obce nachádzajúcej sa asi v polovici cesty medzi týmito mestami, jej názov by ste určite uhádli – volá sa Dlhé nad Cirochou. Jej chotár sa začína tam kde sa rieka Cirocha počas dlhých tisícročí rozšírila do širokej a úrodnej nivy ohraničenej z juhu dlhým hrebeňom pohoria Vihorlat a zo severu Nízkymi Beskydami. Prudké bystriny sopečného pohoria Vihorlat zatlačili koryto Cirochy pod úpätie flyšových kopcov Nízkych Beskýd. Severnú časť mierne zvlneného chotára tvorí flyš, južnú, výrazne členitú časť v pohorí sopečného pôvodu tvoria treťohorné uloženiny. Dolinu Cirochy tvoria štvrtohorné náplavy, sprašové a svahové hliny.