SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o zásielke

 31.05.2024

Občan Peter Kminiak  nar. 1986,  trvale bytom Obec   Dlhé nad Cirochou, mal dňa 30.05.2024

na Obec Dlhé nad Cirochou  doručenú písomnosť -  list 

  odosielateľ: ČSOB poisťovňa, a.s. Bratislava

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na v kancelárii OcÚ počas  úradných hodín v lehote 18 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Cirochou

 


Zoznam aktualít: