SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o zásielke

 13.05.2024

Občan Pavol  Voľanský  nar. 1971,  trvale bytom Obec  Dlhé nad Cirochou, mal dňa 13.05.2024

na Obec Dlhé nad Cirochou  doručené oznámenie o uložení zásielky. 

  odosielateľ: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99  Bratislava.              

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť počas úradných hodín v kancelárii OcÚ v lehote  18 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Cirochou


Zoznam aktualít: