SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o zásielke

 12.03.2024

Občan Miroslav  Voľanský  nar. 1971,  trvale bytom Obec  Dlhé nad Cirochou, mal dňa 12.03.2024

na Obec Dlhé nad Cirochou  doručené oznámenie o uložení zásielky určenej do vlastných rúk. 

  odosielateľ: Okresný súd Trebišov.              

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť  v kancelárii obecného úradu počas úradných  hodín v lehote           18 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Cirochou


Zoznam aktualít: