SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o zásielke

 27.02.2024

Občan Pavol Voľanský  nar. 1992,  trvale bytom Obec   Dlhé nad Cirochou, mal dňa 27.02.2024

na Obec Dlhé nad Cirochou  doručené oznámenie o uložení zásielky určenej do vlastných rúk. 

  odosielateľ: Sociálna poisťovňa Humenné.              

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Pošte počas prevádzkových  hodín v lehote 18 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Cirochou


Zoznam aktualít: