SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o zásielke

 20.02.2024

Občan Peter Kminiak  nar. 1986,  trvale bytom Obec   Dlhé nad Cirochou, mal dňa 20.02.2024

na Obec Dlhé nad Cirochou  doručenú písomnosť - doporučený list 

  odosielateľ: ČSOB Poisťovňa, a.s

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť v kancelárii OcÚ počas  úradných hodín v lehote 18 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Cirochou


Zoznam aktualít: