SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o zásielke

 12.01.2024

Občan Pavol Voľanský  nar. 1992,  trvale bytom Obec   Dlhé nad Cirochou, mal dňa 18.12.2023

na Obec Dlhé nad Cirochou  doručenú písomnosť - doporučený list 

  odosielateľ: LC-Tech Mont s.r.o. Lučenec

                    

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Pošte počas  úradných hodín v lehote 18 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Cirochou


Zoznam aktualít: