SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o zásielke

 19.12.2023

Občan Pavol Voľanský  nar. 1992,  trvale bytom Obec   Dlhé nad Cirochou, mal dňa 18.12.2023

na Obec Dlhé nad Cirochou  doručenú písomnosť - list 

  odosielateľ:  AG STAVING DE s.r.o. Humenné, HeyPay Bratislava

                      Daňový úrad Prešov - Úradna zásielka do vlastných rúk

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas  úradných hodín v lehote 18 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Cirochou


Zoznam aktualít: