SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o zásielke

 18.09.2023

Občan Miroslav Voľanský  nar. 1971,  trvale bytom Obec   Dlhé nad Cirochou, mal dňa 18.09.2023

na Obec Dlhé nad Cirochou  doručenú písomnosť -   list 

  odosielateľ: Sociálna poisťovňa Humenné

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas  úradných hodín v lehote 18 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Cirochou


Zoznam aktualít: