SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o zásielke

 18.08.2023

Občan Miroslav Voľanský  nar. 1971,  trvale bytom Obec   Dlhé nad Cirochou, mal dňa 18.08.2023

na Obec Dlhé nad Cirochou  doručenú písomnosť-  doporučený list 

  odosielateľ: Všeobecná ZP, Humenné

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na pošte počas  úradných hodín v lehote 18 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Cirochou


Zoznam aktualít: