SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o zásielke

 24.07.2023

Občan Marián  Kohut  nar. 1991,  trvale bytom Obec   Dlhé nad Cirochou, mal dňa 24.07.2023

na Obec Dlhé nad Cirochou  doručenú písomnosť-  list 

  odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa 066 01  Humenné

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas  úradných hodín v lehote            18 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Ciroch


Zoznam aktualít: