SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznam o zásielke

 20.04.2023

Občan  Pavol  Voľanský  nar. 1992,  trvale bytom Obec   Dlhé nad Cirochou, mal dňa 19.04.2023 a 20.04.2023

na Obec Dlhé nad Cirochou  doručenú písomnosť-  doporučenú zásielku do vlastných rúk 

  odosielateľ: Okresný súd, 066 17  Humenné

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas  úradných hodín v lehote 18 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Cirochou.


Zoznam aktualít: