SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

OZNAM + Plán činnosti VO Valaškovce

 25.09.2023

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  podľa § 9 písm. a) ods. 1 písm. a)  Národnej rady Slovenskej republiky č.  281/1997 Z.z o vojenských obvodoch na zabezpečenie plnenia úloh zložiek plniacich úlohy obrany  a bezpečnosti štátu vyhlásilo dňom 12.marca 2022 na celom  území Vojenského obvodu Valaškovce  dočasný prísny zákaz vstupu , ktorý stále trvá.   

         MO SR  Správa vojenského obvodu Valaškovce v súlade s ustanovením § 8, Zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov        

                                                                    o z n a m u j e

že na územie Vojenského obvodu Valaškovce z dôvodu zabezpečenia úloh zložiek plniace úlohy obrany a bezpečnosti štátu budú  prebiehať cvičenia :  Pohyb vojsk a výcvik vo Vojenskom obvode  mimo sektor 21 alebo  mimo Vojenského výcvikového priestoru  02 – 06.10.2023        8:00 – 15:00 hod.

                                                                                               09 – 13.10.2023        0:00 – 24:00 hod.

                                                                                               16 – 20.10.2023        8:00 – 20 :00 hod.

                                                                                                21 – 31.10.2023        0:00 – 24:00 hod.

           Žiadame obyvateľov dotknutých obci susediacich s vojenským obvodom, aby sa z dôvodu vlastnej bezpečnosti a ohrozeniu zdravia v žiadnom prípade nepohybovali po území vojenského obvodu napríklad z dôvodu zberu lesných plodín alebo húb.

Plán činnosti vojenského obvodu Valaškovce je vložený v podkapitole Oznamy.


Zoznam aktualít: