AKTUALITY

Oznámenie o zásielke

 26.05.2023

Občan Marián  Kohut  nar. 1991,  trvale bytom Obec   Dlhé nad Cirochou, mal dňa 26.05.2023

na Obec Dlhé nad Cirochou  doručenú písomnosť-  doporučenú zásielku do vlastných rúk 

  odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa 066 01  Humenné

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas  úradných hodín v lehote            18 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Cirochou.

1 2 ... 25 >

Projekt

Projekt

Propagácia projektu

Projekt

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack