AKTUALITY

Oznam o zásielke

 26.05.2022

O b e c  D l h é   n a d   C i r o c h o u   týmto

o z n a m u j e,

že občan  Pavol  Voľanský  nar. 1992,  trvale bytom Obec   Dlhé nad Cirochou, mal dňa 26.05.2022

  na Obec Dlhé nad Cirochou  doručenú písomnosť-  Doporučený list do vlastných rúk

  odosielateľ: Okresný úrad ŽILINA, odbor všeobecnej vnútornej správy.

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas  úradných hodín v lehote 15 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Cirochou.

Vyvesené a zverejnené:  26.05.2022    

1 2 ... 23 >

Projekt

Projekt

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack