Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

AKTUALITY

Oznámenie o uložení zásielky

 05.05.2021

O b e c  D l h é   n a d   C i r o c h o u   týmto

o z n a m u j e,

že občan  Pavol  Voľanský nar. 1992,  trvale bytom Obec   Dlhé nad Cirochou, mal dňa 05.05.2021

  na Obec Dlhé nad Cirochou  doručenú písomnosť-  zásielku do vlastných rúk

  odosielateľ: Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10,  Bratislava

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas  úradných hodín v lehote 15 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Cirochou.

Vyvesené a zverejnené:  05.05.2021    

1 2 ... 18 >

SODB 2021

SODB 2021

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack