Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

AKTUALITY

II. kolo testovania

 05.11.2020

     Opätovné testovanie sa uskutoční v dňoch od 07.11.2020 do 08.11.2020 v čase od 08:00 do 20:00 hod. na základe nasledovného harmonogramu činnosti na odbernom mieste: 

P. č.

Čas

Činnosť

Poznámka

1.

do 07.30

Hlásenie o pripravenosti odberového tímu k plneniu úloh

2.

07.00 - 08.00

Príprava pracoviska

3.

08.00 - 12.00

Vykonávanie odberov na odbernom mieste

do 13:30 hod. SITREP

veliteľa RHQ so stavom k 12:00 hod.

4.

12.00 - 12.45

Prestávka na obed

5.

12.45 - 17.00

Vykonávanie odberov na odbernom mieste

6.

17.00 - 17.30

Prestávka na večeru

7.

17.30 - 20.00

Vykonávanie odberov na odbernom mieste

do 23:00 hod. SITREP

veliteľa RHQ so stavom k 21:30 hod.

8.

20.00 - 20.30

Ukončenie činnosti na pracovisku

9.

20.30 - 21.30

Dezinfekcia OM

Samotné testovanie bude prebiehať tak, že osoba sa dostaví na miesto testovania, kde sa spracujú administratívne záležitosti. Prejde na odberné miesto, kde mu zdravotníci urobia výter z nosohltana. Po odobratí vzorky osoba prejde do vyhradeného, vydezinfikovaného priestoru, kde počká na výsledok, ktorý bude k dispozícií cca o 15 až 30 minút.  

Priebeh testovania:

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku.

Odber: Zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.  

Čakanie na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore. 

Odovzdanie výsledkov: Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku.

Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku, do 10 – dňovej karantény.

Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania. Je potrebné, aby mal so sebou kartičku poistenca.   

Na odber budú ľudia prichádzať podľa čísla domu, podľa určeného časového harmonogramu tak, aby naraz na jednom mieste nebolo príliš veľa ľudí. Predpokladá sa, že na výsledok by nemalo naraz čakať viac ako 15 ľudí a medzi nimi budú zabezpečené rozstupy.

Celý priebeh testovania bude prebiehať tak, aby sa otestovaní nestretli s osobami, ktoré ešte neboli testované.  Postup osôb na odbernom mieste bude jednosmerný.

Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od 10 do 65 rokov veku. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom. Tieto osoby bez certifikátu  o testovaní sú povinní zotrvať v domácej karanténe.

1 2 ... 17 >

SODB 2021

SODB 2021

Wifi 4EU

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack