Verejné obstarávanie

Zákazka - Obstaranie učebne biológie a chémie

Zákazka - Drvič konárov

Zníženie energetickej náročnosti budovy
OcÚ Dlhé nad Ciroch

Zákazka Externý odborný dohľad investora

Zákazka Externý finančný audit

Zákazka - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA DLHÉ NAD CIROCHOU II. ETAPA

Zákazka Projekt zlepšenia kvality ovzdušia v obci

Zákazka Splašková kanalizácia obce II. etapa a Rozšírenie ČOV

Zákazka I/74 - Dlhé nad Cirochou, chodník

Zákazka - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Projekt

Projekt

Propagácia projektu

Projekt

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack