AKTUALITY

Oznámenie o zásielke

 25.10.2021

O b e c  D l h é   n a d   C i r o c h o u   týmto

o z n a m u j e,

že občan  Pavol  Voľanský nar. 1992,  trvale bytom Obec   Dlhé nad Cirochou, mal dňa 25.10.2021

  na Obec Dlhé nad Cirochou  doručenú písomnosť-  Doporučený list

  odosielateľ: Okresný súd, Záhradnícka 10,  812 44  Bratislava

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas  úradných hodín                            v lehote 15 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Cirochou.

Vyvesené a zverejnené:  25.10.2021    

1 2 ... 22 >

SODB 2021

SODB 2021

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack