Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška RÚSES

 25.06.2020

Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie

oznamuje začatie prerokovania a schvaľovania dokumentu ochrany prírody a krajiny

,,REGIONÁLNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY OKRESU SNINA".

Dokument RÚSES okresu Snina je prístupný na internetovej stránke

https://www.minv.sk/?

Regionalny_uzemny_system_ekologickej_stability_okresu.

Do dokumentu možno nahliadnuť na Okresnom úrade Snina, odbore starostlivosti o ŽP v úradných hodinách.

SODB 2021

SODB 2021

Wifi 4EU

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack