AKTUALITY

Stanovisko Odboru starostlivosti o životné prostredie k ZaD ÚP č.3

 04.02.2020

Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o ŽP v súlade s §6 zákona informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente

,, Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Dlhé nad Cirochou " je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva ŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemneho-planu-obce-dlhe-nad-cirochou

1 2 ... 12 >

Wifi 4EU

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu