AKTUALITY

Uloženie zásielky

 03.12.2019

O b e c  D l h é   n a d   C i r o c h o u   týmto

o z n a m u j e,

že občan  Ľuboš Lučka ,  nar.12.07.1975 trvale bytom obec   Dlhé nad Cirochou, mal dňa 25.11.2019

  na Obec Dlhé nad Cirochou  doručenú písomnosť- doporučený list .

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas  úradných hodín v lehote 15 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Dlhé nad Cirochou.

Vyvesené a zverejnené: 25.11.2019        

Zvesené :
                                                                       

                                                                         Ing. Ján Kníž, vr.

                                                                          starosta obce

1 2 ... 12 >

Wifi 4EU

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu