AKTUALITY

OZNÁMENIE

 20.06.2018

Obec Dlhé nad Cirochou Vás týmto informuje, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV Z PLASTOV  firmy  FRAGOLA,                              Ján Pčola  je zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadov-z-plastov-dlhe

alebo sprístupnené k nahliadnutiu v kancelárii obecného úradu po dobu 10.dní.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu